•  

     

     

     

     

     

    mgr Magdalena Snopek
    kierownik świetlicy

    wychowawcy świetlicy
    mgr Aleksandra Kołtunik, mgr Adam Urbanowicz, mgr Paweł Michałowski, mgr Anna Batug,

    mgr Ewa Maczuga, mgr Marta Gajewska, mgr Agata Gribnau

    Godziny pracy świetlicy: 6.30 - 16:30
     

    Dbamy o bezpieczeństwo i wygodę- SIMBA

    W celu usprawnienia wyjść uczniów ze świetlicy szkolnej i ze szkoły po zajęciach lekcyjnych wprowadziliśmy SYSTEM SIMBA

    Z systemu SIMBA korzystają rodzice, którzy zapisali swoje dzieci na zajęcia świetlicowe, wypełniając kartę zgłoszeniową na początku roku szkolnego. Jeśli nie wpisaliście Państwo wówczas wszystkich osób, które mogą odebrać Wasze dziecko, proszę uzupełnić te informacje.

    ·Nauczyciel potrzebuje  ok. 10-15 min. na wprowadzenie dziecka na listę obecności w systemie, dlatego w tym czasie może pojawiać się komunikat na informacje, że dziecko jest jeszcze na lekcji. Dzieje się tak głównie w czasie przerw obiadowych.

    ·Osoby, które nie zostały zgłoszone przez rodziców jako opiekunowie odbierający dziecko ze świetlicy, nie mogą odebrać Państwa dziecka. Prosimy o uzupełnienie danych w świetlicy, jeśli chcecie kogoś upoważnić.

    ·Dzieci, które kończą lekcje, a nie korzystają z opieki świetlicowej, schodzą do szatni samodzielnie pod opieką nauczyciela. Rodzice czekają na dziecko w szatni.