"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie


ŚWIETLICA


 

 
 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci

 

Kwarantanna jest okresem szczególnie trudnym nie tylko dla rodziców, którzy stoją przed wyzwaniem zorganizowania opieki dla dzieci, ale również czasem pogłębiających się więzi rodzinnych. Watro więc pomyśleć o naszych dzieciach. O ruchu i kontakcie z rówieśnikami , który został znacząco ograniczony.

Nie wychodźcie z domu!- radzą lekarze i służby. No dobrze, ale co robić z dziećmi w tym trudnym czasie, zwłaszcza gdy teraz nie można zaprosić gości, wyjść na basen czy rower.

I tu Świetlica SP6 wychodzi z propozycją wykorzystania wspólnego czasu wolnego. Mamy dla Was kilka ciekawych propozycji. Wystarczy uruchomić w sobie dziecięcą fantazję, by odkryć urok w dobrze znanej już zabawie. Nudzisz się? Koniecznie sprawdź nasze propozycje! Zapraszamy Was na stronę www sp6.elblag.pl oraz szkolnego Facebooka, gdzie etapami zamieszczać będziemy kolejne inspiracje.

            Życzymy dużo , dużo zdrowia oraz wspaniałej i twórczej zabawy.

Kierownik świetlicy:

D. Sawicka – Pasgrat

Wychowawcy świetlicy: 

A. Kołtunik , K. Kostrzewa, M. Snopek, M.Góralczyk

 

 

 

        

 

ŚWIETLICOWE INSPIRACJE:

 

 

-> Dzień Mamy - życzenia (nowe)

 

-> Dzień Mamy - krzyżówka (nowe)

 

-> „Umilacze” wolnego czasu XI (nowe)

 

-> Pomysły na na nudę - Dzień Mamy (nowe)

 

-> Pomysły na nudę 

 

-> „Umilacze” wolnego czasu VIII 

 

 -> Poznajemy zawody - zagadki 

 

-> Poznajemy zawody - krzyżówki 

 

-> „Umilacze” wolnego czasu VII

 

-> Krzyżówka - państwa UE 

 

-> Państwa UE - wykreślanka

 

-> Stolice państw UE 

 

-> Wykreślanka (postacie z bajek) 

 

->Jak powstaje książka 

 

-> Jak zrobić książkę? 

 

-> Krzyżówka - bajki 

   

-> „Umilacze” wolnego czasu VI 

 

-> Pomysły na nudę - maj 

 

-> „Umilacze” wolnego czasu V 

 

-> Majowe święta 

 

-> Pomysły na nudę 

 

-> QR kody - maj 

   

-> „Umilacze” wolnego czasu IV 

 

-> Jemy kolorowo - wykreślanki 

 

-> Krzyżówka z warzywami 

 

-> QR kody - owoce i warzywa 

 

-> Zdrowe odżywanie - pomysły (NOWE)

 

-> Zagadki (NOWE)

 

-> „Umilacze” wolnego czasu III 

               

-> ZIEMIA TO WYSPA ZIELONA...piosenki 

 

-> Planeta Ziemia - wykeślanka

 

-> Dzień ziemi - pomysły

               

-> ZIEMIA - QR KODY

 

-> „Umilacze” wolnego czasu II 

               

-> SKARBY WIELKANOCNE...piosenki dla dzieci

 

-> Karty pracy na Wielkanoc 

 

->„Umilacze” wolnego czasu

         

-> Zabawa z kodami QR

   
-> Wyzwania na poniedziałek


-> Nauka piosenki 

 

-> karty pracy
 

 

 
mgr Danuta Sawicka - Pasgrat
kierownik świetlicy
oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, pedagog opiekuńczo-wychowawczy
 
wychowawcy świetlicy
mgr Aleksandra Kołtunikmgr Katarzyna Kostrzewa, lic Magdalena Snopek
 
Godziny pracy świetlicy: 6.30 - 17:00

 


 
 
INFORMACJA - OBIADY  
 
 
Istnieje możliwość dokonywania płatności na konto szkoły- przed dokonaniem wpłaty proszę skontaktować się z intendent szkoły.
(tel. 556258504)
 

Dane do przelewu:

nr konta: 83 1020 1752 0000 0702 0231 1090

Szkoła Podstawowa nr 6
aleja Józefa Piłsudskiego 4
82-300 Elbląg
W tytule ma być: imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc za który jest dokonywana płatność.
 

Prosimy o drobne, odliczone kwoty!

 

Odpisy za nieobecność na obiedzie, która wynikła w czasie miesiąca grudnia nie będzie dokonywana, ponieważ m-c grudzień jest ostatnim miesiącem kalendarzowym całego roku 2019. Prosimy o palowane wolne dziecka np. wizyty u lekarza, wycieczki zgłaszać przed dokonaniem wpłaty.

Miesiąc czerwiec jest ostatnim miesiącem roku szkolnego - odpisy nie przechodzą na miesiąc wrzesień. Wszelkie planowane nieobecności - wyjazdy, wycieczki proszę zgłaszać przed dokonywaną wpłatą.


Prosimy o terminowe wpłaty i odliczone kwoty.

 

 

 
 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH
Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SP6

 

1.      Odpłatność za obiady w pozostałych miesiącach jest uiszczana w dniach 25-30/31 w miesiącu poprzedzającym dany miesiąc (tj. za obiady za m-c X.2019 płacimy w dniach 25-30.IX, za XI w dniach 25-31.X, itd.).

2.      Brak opłaty w w/w terminie spowoduje skreślenie dziecka z listy obiadowej.

3.      W roku szkolnym 2019/2020 opłata za jeden obiad wynosi 4,00 zł.

4.      Nieobecność dziecka na obiedzie zgłaszają rodzice telefonicznie (tel.55 6258504 - intendent , 55 6258501- sekretariat) lub osobiście celem dokonania odpisu za obiady. Intendent dokonuje odpisu na następny miesiąc.

5.      Nie ma odpisu w dniu zgłoszenia nieobecności dziecka!!!, oraz odpisu wstecz za niezgłoszoną nieobecność na obiedzie.

6.      W miesiącu grudniu oraz czerwcu odpisy za nieobecność dziecka dokonywane są tylko „z góry” po wcześniejszym zgłoszeniu.

7.      Obiad w stołówce szkolnej wydawany jest w dniach nauki szkolnej w godzinach:

                        11.25-11.45- pierwsza przerwa obiadowa – jedzą dzieci z klas I-III

                        12.30-12.50- druga przerwa obiadowa – jedzą dzieci z klas IV-VIII.

 

Prosimy o terminowe wpłaty i odliczone kwoty.

 

Ważne: Te dzieci z klas IV-VIII, które skończyły lekcje wcześniej, czekają do końca przerwy, jedzą obiad po przerwie, czyli o 11.45.

 
 
 

 
 
Dbamy o bezpieczeństwo i wygodę
 
 
Szanowni Rodzice,

W celu usprawnienia wyjść uczniów ze świetlicy szkolnej i ze szkoły po zajęciach lekcyjnych wprowadzamy zmianę organizacyjną.

 

NOWOŚĆ

NIE ULEGŁO ZMIANIE

 

Jeśli uczeń skończył lekcje i przebywa w świetlicy, rodzic/opiekun informuje nauczyciela o swoim przybyciu,  korzystając z systemu SIMBA w wejściu głównym do szkoły*.

        Uczniowie po zakończonych lekcjach schodzą               do szatni i ubierają się. Rodzice/opiekunowie                oczekują na swoje dzieci w holu głównym.


Prosimy o wyrozumiałość w okresie wdrażania systemu Simba.

*Z systemu SIMBA korzystają rodzice, którzy zapisali swoje dzieci na zajęcia świetlicowe, wypełniając kartę zgłoszeniową na początku roku szkolnego. Jeśli nie wpisaliście Państwo wówczas wszystkich osób, które mogą odebrać Wasze dziecko, proszę uzupełnić te informacje.

·         Nauczyciel potrzebuje  ok. 10-15 min. na wprowadzenie dziecka na listę obecności w systemie, dlatego w tym czasie może pojawiać się komunikat na infomacie, że dziecko jest jeszcze na lekcji. Dzieje się tak głównie w czasie przerw obiadowych.

·         Osoby, które nie zostały zgłoszone przez rodziców jako opiekunowie odbierający dziecko ze świetlicy, nie mogą odebrać Państwa dziecka. Prosimy o uzupełnienie danych w świetlicy, jeśli chcecie kogoś upoważnić.

·         Dzieci, które kończą lekcje, a nie korzystają z opieki świetlicowej, schodzą do szatni samodzielnie pod opieką nauczyciela. Rodzice czekają na parterze szkoły.

 

 

Korzyści z wprowadzanej zmiany:

  • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA [UNIEMOŻLIWIENIE WSTĘPU NA TEREN SZKOŁY OSOBOM OBCYM]
  • NIEZAKŁÓCANIE ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH
  • WDRAŻANIE DO SAMODZIELNEGO UBIERANIA SIĘ

 

-> „Umilacze” wolnego czasu VII-> „Umilacze” wolnego czasu VIIOstatnie zdjęcia


       

Ostatnie aktualności

Podręczniki na rok szkolny 2020/2021
W zakładce Informator/podręczniki znajduję się aktualny spis podręczników na rok szkolny 2020/2021.

Wakacje w pracowni plastycznej – spotkanie ze sztuką
Przed dziećmi kolejne wakacje,wszyscy a zwłaszcza rodzice jesteśmy w trakcie intensywnych …

Pies Lampo
Uczniowie z klasy 3b omawiali lekturę Romana Pisarskiego "O psie który…

więcej »

Współpracujemy z:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Innowacje:

Z kulturą na TY

Nie hejtuję- reaguję

Mali detektywi

Matematyka z klasą

Każdy z nas jest inny, równy i wyjątkowy