"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie

Godło Polski

Świetlica


 

 

mgr Krystyna Kulla
kierownik świetlicy
 
 
wychowawcy świetlicy
mgr Aleksandra Kołtuniklic Magdalena Snopek, mgr Milena Zachaj
 
Godziny pracy świetlicy: 6.30 - 17:00

 


 
DOKUMENTY DO POBRANIA
 

 


 
INFORMACJA - OBIADY  
 
 

 

W sprawie opłat prosimy o kontakt z intendentem.

 

Wpłaty tylko na konto szkoły:83 1020 1752 0000 0702 0231 1090

 

W tytule przelewu proszę podać dane – przykładowo: obiady m-c 01/2022, Jan Kowalski klasa I a

 

Konieczne jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka na obiady– załącznik nr 1

(do pobrania u pani intendent bądź ze strony szkoły)

 

 

Przypominamy, że zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie należy dokonywać

pod nr tel. 556258504do intendenta do godz. 13.00,

Nie ma odpisu w dniu zgłoszenia nieobecności.

 

Prosimy o terminowe wpłaty.

 

Rodzice, którzy zgłaszali nieobecność dzieci na obiadach proszeni są  przed wpłatą o kontakt z intendentem pod nr tel. 556258504 w celu ustalenia dokładnej kwoty wpłaty.

Brak terminowej wpłaty skutkuje wstrzymaniem wydania obiadu dla dziecka.

 
 
 

Dane do przelewu:

nr konta: 83 1020 1752 0000 0702 0231 1090

Szkoła Podstawowa nr 6
aleja Józefa Piłsudskiego 4
82-300 Elbląg
W tytule ma być: imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc za który jest dokonywana płatność.
 

 

Odpisy za nieobecność na obiedzie, która wynikła w czasie miesiąca grudnia nie będzie dokonywana, ponieważ m-c grudzień jest ostatnim miesiącem kalendarzowym całego roku 2020. Prosimy o planowane wolne dziecka np. wizyty u lekarza, wycieczki zgłaszać przed dokonaniem wpłaty.

Miesiąc czerwiec jest ostatnim miesiącem roku szkolnego - odpisy nie przechodzą na miesiąc wrzesień. Wszelkie planowane nieobecności - wyjazdy, wycieczki proszę zgłaszać przed dokonywaną wpłatą.


Prosimy o terminowe wpłaty.

 

 


 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH
Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SP6

 

1.      Odpłatność za obiady jest uiszczana w dniach 1-30 w każdym miesiącu.

2.      W roku szkolnym 2020/2021 opłata za jeden obiad wynosi 4,00 zł.

3.      Nieobecność dziecka na obiedzie zgłaszają rodzice telefonicznie (tel.55 6258504 - intendent , 55 6258501- sekretariat) lub osobiście - przynosząc pobrany z zakładki świetlica druk celem dokonania odpisu za obiady. Intendent dokonuje odpisu na następny miesiąc.

6.      Nie ma odpisu w dniu zgłoszenia nieobecności dziecka!!!, oraz odpisu wstecz za niezgłoszoną nieobecność na obiedzie.

7.      W miesiącu grudniu oraz czerwcu odpisy za nieobecność dziecka dokonywane są tylko „z góry” po wcześniejszym zgłoszeniu.

 
 

 
Dbamy o bezpieczeństwo i wygodę
 
Szanowni Rodzice,

W celu usprawnienia wyjść uczniów ze świetlicy szkolnej i ze szkoły po zajęciach lekcyjnych wprowadziliśmy SYSTEM SIMBA

 

*Z systemu SIMBA korzystają rodzice, którzy zapisali swoje dzieci na zajęcia świetlicowe, wypełniając kartę zgłoszeniową na początku roku szkolnego. Jeśli nie wpisaliście Państwo wówczas wszystkich osób, które mogą odebrać Wasze dziecko, proszę uzupełnić te informacje.

·         Nauczyciel potrzebuje  ok. 10-15 min. na wprowadzenie dziecka na listę obecności w systemie, dlatego w tym czasie może pojawiać się komunikat na informacje, że dziecko jest jeszcze na lekcji. Dzieje się tak głównie w czasie przerw obiadowych.

·         Osoby, które nie zostały zgłoszone przez rodziców jako opiekunowie odbierający dziecko ze świetlicy, nie mogą odebrać Państwa dziecka. Prosimy o uzupełnienie danych w świetlicy, jeśli chcecie kogoś upoważnić.

·         Dzieci, które kończą lekcje, a nie korzystają z opieki świetlicowej, schodzą do szatni samodzielnie pod opieką nauczyciela. Rodzice czekają na parterze szkoły.

 

 

Korzyści z wprowadzanej zmiany:

 • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA [UNIEMOŻLIWIENIE WSTĘPU NA TEREN SZKOŁY OSOBOM OBCYM]
 • NIEZAKŁÓCANIE ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH
 • WDRAŻANIE DO SAMODZIELNEGO UBIERANIA SIĘ


       

Współpracujemy z:

UKS Szóstka Elbląg Szkoła z klasą Szkoła bez przemocy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych EFS Wf z klasą Bałtyckie Centrum Nurkowe ' Seawave' w Elblągu Nasz Orlik dziennik elektroniczny RODZINA 500+  OWOCE I WARZYWA W SZKOLE #BE ACTIVE BEZPIECZNIE TU I TAM CHROŃ UŚMIECH KLUB WIEWIÓRKĄ MISTRZOWIE KODOWANIA MLEKO Z KLASĄ MAŁY MISTRZ BANK POLSKI UMIEM PŁYWAĆ TWOJA KREW - MOJE ŻYCIE ŚNIADANIE DAJE MOC CYBERNAUCI GOOD NETWORK LEPSZA SZKOŁA Ogólnopolski program UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Ciekawe projekty:

Baw się w kodowanie !

Profilaktyka Czerniaka

Aktywni Błękitni

Z kulturą na TY

SOC - Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Lekcja o Funduszach Europejskich VI

Świetliczaki na tropie.. zagadek

EkoEmocja