"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie

Godło Polski

Eksperyment edukacją przyszłości


 
 
Eksperyment edukacją przyszłości
doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych
do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych
 
 
 

Od września 2018 roku uczniowie klasy 8a biorą udział w projekcie edukacyjnym Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Część uczniów  bierze udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia matematyczne, a pozostali w   zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.  Uczniowie mają możliwość utrwalenia wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki  oraz w inny, ciekawy sposób rozwiązywać zadania i problemy wykraczające poza podstawę programową.  Na lekcjach wykorzystywany jest sprzęt i pomoce dydaktyczne , które otrzymała szkoła w ramach tego projektu, jest to m.in. tablica multimedialna. 

 

 

 

 

 

 

W dniu 8 października 2019 roku uczniowie grup uczestniczących w projekcie oraz uczniowie zajęć rozwijających z matematyki wzięli udział w zajęciach "Kości w ruch" oraz 'Kryptonim Experyment" w Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Pod opieką nauczycieli skorzystali z wystawy w ramach bloków tematycznych.

galeria zdjęć

 

 

Z okazji DEN uczniowie klas 8 w ramach projektu "Eksperyment edukacją przyszłości" wykonali tęczę w probówce. Skupienie i dokładność wykonania przyniosły barwne i efektowne rezultaty.

galeria zdjęć

 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć grup uczniów uczestniczących w zajęciach geograficznych oraz biologicznych w ramach projektu 'Eksperyment edukacją przyszłości'.       

Współpracujemy z:

UKS Szóstka Elbląg Szkoła z klasą Szkoła bez przemocy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych EFS Wf z klasą Bałtyckie Centrum Nurkowe ' Seawave' w Elblągu Nasz Orlik dziennik elektroniczny RODZINA 500+  OWOCE I WARZYWA W SZKOLE #BE ACTIVE BEZPIECZNIE TU I TAM CHROŃ UŚMIECH KLUB WIEWIÓRKĄ MISTRZOWIE KODOWANIA MLEKO Z KLASĄ MAŁY MISTRZ BANK POLSKI UMIEM PŁYWAĆ TWOJA KREW - MOJE ŻYCIE ŚNIADANIE DAJE MOC CYBERNAUCI GOOD NETWORK LEPSZA SZKOŁA Ogólnopolski program UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Ciekawe projekty:

Baw się w kodowanie !

Profilaktyka Czerniaka

Aktywni Błękitni

Z kulturą na TY

SOC - Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Lekcja o Funduszach Europejskich VI

Świetliczaki na tropie.. zagadek

EkoEmocja