"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie


MATEMATYKA


 

OPIS PROJEKTU

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

Do   projektu pt. "Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie  Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 02.02.02. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

 

 

L.p.

Etapy rekrutacji dla nauczycieli

Okres realizacji poszczególnych etapów

  1.  

Składanie formularzy rekrutacyjnych przez nauczycieli

4.11.2019-21.11.2019

  1.  

Testy kompetencji (fakultatywnie)

22.11.2019-25.11.2019

  1.  

Sporządzenie protokołów rekrutacyjnych, list rankingowych, list rezerwowych nauczycieli

26.11.2019-6.12.2019

  1.  

Składanie deklaracji uczestnictwa                                   w projekcie przez nauczycieli

9.12.2019-12.12.2019

L.p.

Etapy rekrutacji dla uczniów

Okres realizacji poszczególnych etapów

  1.  

Składanie formularzy rekrutacyjnych przez uczniów

2.01.2020-14.01.2020

  1.  

Testy kompetencji (fakultatywnie)

15.01.2020-17.01.2020

  1.  

Sporządzenie protokołów rekrutacyjnych, list rankingowych, list rezerwowych uczniów

15.01.2020-22.01.2020

  1.  

Składanie deklaracji uczestnictwa                                 w projekcie przez uczniów

23.01.2020-24.01.2020

 Ostatnie zdjęcia


       

Ostatnie aktualności

Płatność za obiady
Od stycznia odpłatność za obiady będzie można dokonywać również przelewem na konto bankowe. Dane do…

Turniej układania puzzli
W poniedziałek 13-go stycznia wręczono nagrody zwycięzcom "Turnieju ukladania puzzli" na…

Wizyta klasy 7a w Urzędzie Miasta
  Dzisiaj klasa 7a odwiedziła Urząd Miasta w Elblągu. Uczniowie mieli okazję…

więcej »

Współpracujemy z:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Innowacje:

Matematyczne granie - myśl logicznie, licz praktycznie

Urodzeni pod gwiazdami

Let’s speak English