"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie

Godło Polski

Metoda Warnkego


W naszej szkole dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu korzystają z terapii prowadzonej metodą Warnkego.
 
Kluczowe założenia metody to:
-automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych,
-automatyzacja koordynacji półkul mózgowych,
-rozwój i automatyzacja „języka wzrokowego”.
 
Terapia składa się z dwóch etapów:
1) dążymy do automatyzacji funkcji podstawowych. Warnke zauważył, że funkcje podstawowe są odpowiedzialne za płynność wykonywania czynności bardziej złożonych takich jak czytanie, pisanie i mowa, 
2) utrwalamy osiągnięte w pierwszym etapie cele oraz usprawniamy komunikację międzypółkulową. Dobra współpraca obydwu półkul mózgowych umożliwia lepsze i szybsze przetwarzanie informacji, co ma znaczenie dla mowy oraz wszystkich umiejętności szkolnych. 
 
Terapia Metodą Warnkego jest prowadzona z wykorzystaniem precyzyjnego sprzętu medycznego. Pierwszy krok to diagnoza dotycząca sprawności przetwarzania informacji przez układ nerwowy. Pozwala bardzo precyzyjnie zbadać 14 podstawowych funkcji percepcyjno-motorycznych, leżących u podstaw prawidłowego rozwoju umiejętności czytania i pisania. Wyniki są na bieżąco weryfikowane i porównywane do statystycznej normy osiąganej przez osoby w tym samym wieku, co pozwala wychwycić wszelkie nieprawidłowości. Precyzyjne urządzenie medyczne dokonuje pomiaru funkcji, zaś wyniki opracowuje specjalnie stworzony do tego celu program komputerowy. Co istotne, diagnoza ma formę zabawy. Pacjent wykonuje serię zadań, polegających na różnicowaniu dźwięków, ich wysokości, długości oraz wykazuje się innymi sprawnościami. Całość ma charakter serii nieco zróżnicowanych gier, dzięki czemu nie kojarzy się z tradycyjnym badaniem.
 
Na podstawie diagnozy ustalony zostaje program indywidualnego treningu automatyzacji, weryfikowany w miarę rozwoju pożądanych procesów. Przebieg treningu jest rejestrowany. Terapeuta może w każdej chwili ocenić  rezultaty, a świadomość postępów niezwykle motywuje dziecko do dalszej pracy.
 
Regularny trening wpływa pozytywnie na poziom koncentracji uwagi oraz szereg czynności złożonych, takich jak rozumienie mowy, wymowa, tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem, pisownia i wiele innych.


       

Współpracujemy z:

UKS Szóstka Elbląg Szkoła z klasą Szkoła bez przemocy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych EFS Wf z klasą Bałtyckie Centrum Nurkowe ' Seawave' w Elblągu Nasz Orlik dziennik elektroniczny RODZINA 500+  OWOCE I WARZYWA W SZKOLE #BE ACTIVE BEZPIECZNIE TU I TAM CHROŃ UŚMIECH KLUB WIEWIÓRKĄ MISTRZOWIE KODOWANIA MLEKO Z KLASĄ MAŁY MISTRZ BANK POLSKI UMIEM PŁYWAĆ TWOJA KREW - MOJE ŻYCIE ŚNIADANIE DAJE MOC CYBERNAUCI GOOD NETWORK LEPSZA SZKOŁA Ogólnopolski program UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Ciekawe projekty:

Baw się w kodowanie !

Profilaktyka Czerniaka

Aktywni Błękitni

Z kulturą na TY

SOC - Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Lekcja o Funduszach Europejskich VI

Świetliczaki na tropie.. zagadek

EkoEmocja