"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie


Integracja


,,Każdy człowiek ma prawo do miejsca

w społeczeństwie i do osobistego szczęścia”

                                                                                                                      M. Grzegorzewska   

 

             Od wielu lat nasza szkoła pracuje w oparciu o ideę integracji. Polega ona na tym, że w tej samej klasie uczą się dzieci niepełnosprawne i ich pełnosprawni rówieśnicy. Razem spędzają przerwy, korzystają ze świetlicy szkolnej, uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach  oraz imprezach kulturalno – oświatowych.

            Integracja sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Stwarza lepsze warunki nauczania, ponieważ nauka odbywa się w mniejszych grupach, liczących od 15 do 20 uczniów, z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy. Na zajęciach jest dwóch nauczycieli: jeden prowadzi lekcję, a drugi wspomaga uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

 

 

 

         Integracja jest skomplikowanym, czasochłonnym procesem, który pociąga za sobą niejednokrotnie szereg rozmaitych trudności związanych zarówno z edukacją i wychowaniem oraz z przygotowaniem technicznym budynku. Trudności te zainspirowały wiele zmian w placówce: stopniowo zlikwidowano bariery architektoniczne, dostosowano sanitariaty do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, stworzono gabinety do rewalidacji indywidualnej, rehabilitacji, logopedii, wyposażając je w odpowiednie sprzęty i pomoce dydaktyczne. Ponadto od tego roku szkolnego nasza szkoła dysponuje windą, z której korzystać mogą osoby niepełnosprawne ruchowo. Rozwój działalności integracyjnej w naszej szkole pociąga za sobą konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności nauczycieli w dziedzinie pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Nasza placówka oferuje wykwalifikowaną kadrę i szeroko rozumianą pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Z każdym rokiem przybywają nowi uczniowie, którzy są dla nas wyzwaniem i obiektem troski. Ich zwiększająca się liczba  motywuje nas i powoduje, że podnosimy swoje kwalifikacje poprzez udział  w szkoleniach i kursach, podejmując studia podyplomowe.

 

 

 ☺SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

 

 

 

Zachęcamy także, do zapoznania się z historią integracji w Naszej Szkole!

 

 

 Ostatnie zdjęcia


       

Ostatnie aktualności

Pierwsza Pomoc - to dziecinnie łatwe!
16 października, w Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca, dzieci z klasy III…

Pierwszy start łyżwiarzy figurowych
W miniony weekend (13-15.10) łyżwiarze figurowi z UKS Szóstka stawili się…

Dzień Edukacji Narodowej
13 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia…

więcej »

Współpracujemy z:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Innowacje:

Matematyczne granie - myśl logicznie, licz praktycznie

Urodzeni pod gwiazdami

Let’s speak English