"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie


Muzykoterapeuci


Zajęcia prowadzone przez Panie: mgr Martę Kaczmarek, mgr Annę Grzywacz 
 
Głównym celem programu jest rozwijanie możliwości artystycznych i kreatywności dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowań muzyką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności muzycznej.
 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE:
  • poprawienie samopoczucia psychofizycznego dzieci,
  • wspomaganie ich rozwoju, wychowywanie poprzez muzykę i ruch,
  • odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych dziecka;
  • eksponowanie inwencji twórczej w różnych formach aktywności twórczej i ekspresji dziecka: muzyka, taniec (ruch),
  • dramakształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach z muzyką;
  • wpływanie na zmniejszenie nieśmiałości,
  • obniżanie poziomu agresji,
  • stwarzanie sytuacji wychowawczych bogatych we wzorce osobowościowe,
  • dostarczanie bogactwa przeżyć emocjonalnych w kontaktach z muzyką oraz wprowadzanie dziecka w świat pozytywnych wartości: dobro, prawda, miłość i piękno poprzez tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu tych wartości;
  • umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności, z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu.


Ostatnie zdjęcia


       

Ostatnie aktualności

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
Informujemy, iż w zakładce Informator -> znajduje się kalendarz roku szkolnego…

Narodowe Czytanie
Dnia 8 września 2018 r. reprezentantki klasy 8 a pod opieką…

4c na Festynie
W piątek 7 września uczniowie klasy 4c bawili się na festynie…

więcej »

Współpracujemy z:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Innowacje:

Matematyczne granie - myśl logicznie, licz praktycznie

Urodzeni pod gwiazdami

Let’s speak English