"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie


świetlica


mgr Danuta Sawicka - Pasgrat
kierownik świetlicy
oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, pedagog opiekuńczo-wychowawczy
 
wychowawcy świetlicy
mgr Arkadiusz Bednarski, mgr Aleksandra Kołtunik, 
mgr Dorota Łunio, mgr Katarzyna Michałowska, mgr Katarzyna Kostrzewa, lic Magdalena Snopek
 
Godziny pracy świetlicy: 6.30 - 17:00
 

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Za miesiąc CZERWIEC odpłatność za obiady wynosi 35,00zł (10 dni x 3,50zł)
Za m-c VI 2019 płacimy w dniach  28-31.05.2019r w godzinach od 7.00 - 13.00.

 

Obiady są wydawane do 14.06.2019r.

 

Miesiąc czerwiec jest osttanim miesiącem roku szkolnego - odpisy nie przechodzą na miesiąc wrzesień. Wszelkie planowane nieobecności - wyjazdy, wycieczki proszę zgłaszać przed dokonywaną wpłatą.


Prosimy o terminowe wpłaty i odliczone kwoty.

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH
Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SP6

 

1.      Odpłatność za obiady w pozostałych miesiącach jest uiszczana w dniach 25-30/31 w miesiącu poprzedzającym dany miesiąc (tj. za obiady za m-c X.2018 płacimy w dniach 25-30.IX, za XI w dniach 25-31.X, itd.).

2.      Brak opłaty w w/w terminie spowoduje skreślenie dziecka z listy obiadowej.

3.      W roku szkolnym 2018/2019 opłata za jeden obiad wynosi 3,50 zł.

4.      Nieobecność dziecka na obiedzie zgłaszają rodzice telefonicznie (tel.55 6258504 - intendent , 55 6258501- sekretariat) lub osobiście celem dokonania odpisu za obiady. Intendent dokonuje odpisu na następny miesiąc.

5.      Nie ma odpisu w dniu zgłoszenia nieobecności dziecka!!!, oraz odpisu wstecz za niezgłoszoną nieobecność na obiedzie.

6.      W miesiącu grudniu oraz czerwcu odpisy za nieobecność dziecka dokonywane są tylko „z góry” po wcześniejszym zgłoszeniu.

7.      Obiad w stołówce szkolnej wydawany jest w dniach nauki szkolnej w godzinach:

                        11.25-11.45- pierwsza przerwa obiadowa – jedzą dzieci z klas I-III

                        12.30-12.50- druga przerwa obiadowa – jedzą dzieci z klas IV-VIII.

 

Prosimy o terminowe wpłaty i odliczone kwoty.

 

Ważne: Te dzieci z klas IV-VIII, które skończyły lekcje wcześniej, czekają do końca przerwy, jedzą obiad po przerwie, czyli o 11.45.

 
 
 

 
 
Dbamy o bezpieczeństwo i wygodę
 
 
Szanowni Rodzice,

W celu usprawnienia wyjść uczniów ze świetlicy szkolnej i ze szkoły po zajęciach lekcyjnych wprowadzamy zmianę organizacyjną.

 

NOWOŚĆ

NIE ULEGŁO ZMIANIE

 

Jeśli uczeń skończył lekcje i przebywa w świetlicy, rodzic/opiekun informuje nauczyciela o swoim przybyciu,  korzystając z systemu SIMBA w wejściu głównym do szkoły*.

        Uczniowie po zakończonych lekcjach schodzą               do szatni i ubierają się. Rodzice/opiekunowie                oczekują na swoje dzieci w holu głównym.


Prosimy o wyrozumiałość w okresie wdrażania systemu Simba.

*Z systemu SIMBA korzystają rodzice, którzy zapisali swoje dzieci na zajęcia świetlicowe, wypełniając kartę zgłoszeniową na początku roku szkolnego. Jeśli nie wpisaliście Państwo wówczas wszystkich osób, które mogą odebrać Wasze dziecko, proszę uzupełnić te informacje.

·         Nauczyciel potrzebuje  ok. 10-15 min. na wprowadzenie dziecka na listę obecności w systemie, dlatego w tym czasie może pojawiać się komunikat na infomacie, że dziecko jest jeszcze na lekcji. Dzieje się tak głównie w czasie przerw obiadowych.

·         Osoby, które nie zostały zgłoszone przez rodziców jako opiekunowie odbierający dziecko ze świetlicy, nie mogą odebrać Państwa dziecka. Prosimy o uzupełnienie danych w świetlicy, jeśli chcecie kogoś upoważnić.

·         Dzieci, które kończą lekcje, a nie korzystają z opieki świetlicowej, schodzą do szatni samodzielnie pod opieką nauczyciela. Rodzice czekają na parterze szkoły.

 

 

Korzyści z wprowadzanej zmiany:

  • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA [UNIEMOŻLIWIENIE WSTĘPU NA TEREN SZKOŁY OSOBOM OBCYM]
  • NIEZAKŁÓCANIE ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH
  • WDRAŻANIE DO SAMODZIELNEGO UBIERANIA SIĘ

 Ostatnie zdjęcia


       

Ostatnie aktualności

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019
Dnia 19 czerwca 2019 roku w naszej szkolo odbyło się uroczyste…

PÓŁKOLONIE LETNIE
Informujemy, iż w zakładce INFORMATOR/PÓŁKOLONIE znajdują się informacje o półkoloniach 2019. Zapraszamy!

Dzien humoru
W piątek 14 czerwca w naszej szkole zorganizowany został Dzień Humoru.…

więcej »

Współpracujemy z:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Innowacje:

Matematyczne granie - myśl logicznie, licz praktycznie

Urodzeni pod gwiazdami

Let’s speak English