"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie


świetlica


mgr Danuta Sawicka - Pasgrat
kierownik świetlicy
oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, pedagog opiekuńczo-wychowawczy
 
wychowawcy świetlicy
mgr Aleksandra Kołtunik, mgr Dorota Łunio, mgr Katarzyna Kostrzewa, lic Magdalena Snopek

 
Godziny pracy świetlicy: 6.30 - 17:00
 
INFORMACJA - OBIADY  I 2020
1) Odpłatność za obiady m-c I 2020r. – 36,00 zł     (9 dni x 4,00 zł)
2) Płacimy w dniach: 7-9.01.2020r. w godzinach 7.00-13.00
Prosimy o odliczone kwoty i płatność w terminie.
 
Istnieje możliwość dokonywania płatności na konto szkoły- informacja u intendenta 
(tel. 556258504)
 

Dane do przelewu:

nr konta: 83 1020 1752 0000 0702 0231 1090

Szkoła Podstawowa nr 6
aleja Józefa Piłsudskiego 4
82-300 Elbląg
W tytule ma być: imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc za który jest dokonywana płatność.
 

Prosimy o dobne, odliczone kwoty!

 

Odpisy za nieobecność na obiedzie, która wynikła w czasie miesiąca grudnia nie będzie dokonywana, ponieważ m-c grudzień jest ostatnim miesiącem kalendarzowym całego roku 2019. Prosimy o palowane wolne dziecka np. wizyty u lekarza, wycieczki zgłaszać przed dokonaniem wpłaty.

Miesiąc czerwiec jest ostanim miesiącem roku szkolnego - odpisy nie przechodzą na miesiąc wrzesień. Wszelkie planowane nieobecności - wyjazdy, wycieczki proszę zgłaszać przed dokonywaną wpłatą.


Prosimy o terminowe wpłaty i odliczone kwoty.

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH
Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SP6

 

1.      Odpłatność za obiady w pozostałych miesiącach jest uiszczana w dniach 25-30/31 w miesiącu poprzedzającym dany miesiąc (tj. za obiady za m-c X.2019 płacimy w dniach 25-30.IX, za XI w dniach 25-31.X, itd.).

2.      Brak opłaty w w/w terminie spowoduje skreślenie dziecka z listy obiadowej.

3.      W roku szkolnym 2019/2020 opłata za jeden obiad wynosi 4,00 zł.

4.      Nieobecność dziecka na obiedzie zgłaszają rodzice telefonicznie (tel.55 6258504 - intendent , 55 6258501- sekretariat) lub osobiście celem dokonania odpisu za obiady. Intendent dokonuje odpisu na następny miesiąc.

5.      Nie ma odpisu w dniu zgłoszenia nieobecności dziecka!!!, oraz odpisu wstecz za niezgłoszoną nieobecność na obiedzie.

6.      W miesiącu grudniu oraz czerwcu odpisy za nieobecność dziecka dokonywane są tylko „z góry” po wcześniejszym zgłoszeniu.

7.      Obiad w stołówce szkolnej wydawany jest w dniach nauki szkolnej w godzinach:

                        11.25-11.45- pierwsza przerwa obiadowa – jedzą dzieci z klas I-III

                        12.30-12.50- druga przerwa obiadowa – jedzą dzieci z klas IV-VIII.

 

Prosimy o terminowe wpłaty i odliczone kwoty.

 

Ważne: Te dzieci z klas IV-VIII, które skończyły lekcje wcześniej, czekają do końca przerwy, jedzą obiad po przerwie, czyli o 11.45.

 
 
 

 
 
Dbamy o bezpieczeństwo i wygodę
 
 
Szanowni Rodzice,

W celu usprawnienia wyjść uczniów ze świetlicy szkolnej i ze szkoły po zajęciach lekcyjnych wprowadzamy zmianę organizacyjną.

 

NOWOŚĆ

NIE ULEGŁO ZMIANIE

 

Jeśli uczeń skończył lekcje i przebywa w świetlicy, rodzic/opiekun informuje nauczyciela o swoim przybyciu,  korzystając z systemu SIMBA w wejściu głównym do szkoły*.

        Uczniowie po zakończonych lekcjach schodzą               do szatni i ubierają się. Rodzice/opiekunowie                oczekują na swoje dzieci w holu głównym.


Prosimy o wyrozumiałość w okresie wdrażania systemu Simba.

*Z systemu SIMBA korzystają rodzice, którzy zapisali swoje dzieci na zajęcia świetlicowe, wypełniając kartę zgłoszeniową na początku roku szkolnego. Jeśli nie wpisaliście Państwo wówczas wszystkich osób, które mogą odebrać Wasze dziecko, proszę uzupełnić te informacje.

·         Nauczyciel potrzebuje  ok. 10-15 min. na wprowadzenie dziecka na listę obecności w systemie, dlatego w tym czasie może pojawiać się komunikat na infomacie, że dziecko jest jeszcze na lekcji. Dzieje się tak głównie w czasie przerw obiadowych.

·         Osoby, które nie zostały zgłoszone przez rodziców jako opiekunowie odbierający dziecko ze świetlicy, nie mogą odebrać Państwa dziecka. Prosimy o uzupełnienie danych w świetlicy, jeśli chcecie kogoś upoważnić.

·         Dzieci, które kończą lekcje, a nie korzystają z opieki świetlicowej, schodzą do szatni samodzielnie pod opieką nauczyciela. Rodzice czekają na parterze szkoły.

 

 

Korzyści z wprowadzanej zmiany:

  • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA [UNIEMOŻLIWIENIE WSTĘPU NA TEREN SZKOŁY OSOBOM OBCYM]
  • NIEZAKŁÓCANIE ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH
  • WDRAŻANIE DO SAMODZIELNEGO UBIERANIA SIĘ

 Ostatnie zdjęcia


       

Ostatnie aktualności

Płatność za obiady
Od stycznia odpłatność za obiady będzie można dokonywać również przelewem na konto bankowe. Dane do…

Turniej układania puzzli
W poniedziałek 13-go stycznia wręczono nagrody zwycięzcom "Turnieju ukladania puzzli" na…

Wizyta klasy 7a w Urzędzie Miasta
  Dzisiaj klasa 7a odwiedziła Urząd Miasta w Elblągu. Uczniowie mieli okazję…

więcej »

Współpracujemy z:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Innowacje:

Matematyczne granie - myśl logicznie, licz praktycznie

Urodzeni pod gwiazdami

Let’s speak English