"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie

Godło Polski

Rzecznik Praw Ucznia


mgr Marcin Jeż
Rzecznik Praw Ucznia
nauczyciel języka angielskiego
 
 
Zadania Rzecznika Praw Ucznia:
- przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
- proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów,
- zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców i nauczycieli,
- egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów,
- uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia;
 
 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 tel. 800 12 12 12


od pn. do pt. – godz. 8.15.-20.00
 

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

  tel. 116 111   

od pn. do pt. - godz. 12.00-20.00
 

PRAWA UCZNIA

 

PRAWO DO NAUKI

Oznacza, że po ukończeniu 18 roku życia możesz uczyć się nadal.

 

PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY I PONIŻANIA

 Oznacza, że nikogo nie można bezkarnie pozbawiać życia. Bicie, znęcanie się, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne.

 

PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE

Oznacza, że nikomu nie wolno zabrać Cię od rodziców chyba, że

z bardzo ważnych powodów. Gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno, masz prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

 

PRAWO DO INFORMACJI

Oznacza, że powinieneś poznać swoje prawa, powinieneś mieć dostęp do   różnych źródeł wiedzy.

 

PRAWO DO SWOBODY MYŚLI,  SUMIENIA I RELIGII

Oznacza, że gdy jesteś już wystarczająco świadomy, sam decydujesz  o swoim światopoglądzie, wcześniej rodzice maja prawo Tobą kierować.

 

PRAWO DO WYPOWIEDZI

Oznacza, że w ważnych sprawach Ciebie dotyczących możesz wygłosić swoje zdanie, opinię, oświadczyć własną wolę.

 

PRAWO DO STOWARZYSZENIA

Oznacza, że możesz należeć do organizacji młodzieżowych. Jeżeli masz 16 lat, sam decydujesz o swojej przynależności.

 

PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Oznacza, że możesz dysponować własnymi rzeczami, masz prawo do tajemnicy korespondencji. Nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w Twoje sprawy osobiste i rodzinne.

 

 

PRAWO DO TOŻSAMOŚCI

Oznacza, że musisz mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie. Mając 13 lat musisz być zapytany o zgodę, gdybyś miał być adoptowany, a także gdybyś miał mieć zmienione nazwisko.

 

OBOWIĄZKI UCZNIA

 

 OBOWIĄZEK NAUKI

Oznacza, że do ukończenia 18 roku życia masz obowiązek uczęszczać do szkoły, aktywnie uczestniczyć w lekcjach, zajęciach i życiu szkoły.

 

OBOWIĄZEK TROSKI O BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

Oznacza, że musisz przestrzegać zasad bezpieczeństwa w szkole, unikać sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Wykorzystywać czas wolny i przerwy między lekcjami w sposób bezpieczny i przemyślany.

 

OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJACH

Oznacza, że musisz zgłaszać wychowawcy, pedagogom trudne lub niebezpieczne sytuacje, np.: wymuszenia, propozycje narkotyków, alkoholu, przypadki molestowania seksualnego, zagrożeń pojawiających się w szkole lub w drodze do szkoły.

 

OBOWIĄZEK TROSKI O WŁASNE ZDROWIE

Oznacza, że musisz dbać o higienę osobistą, czystość, ład i porządek w szkole.

 

OBOWIĄZEK TOLERANCJI

Oznacza, że musisz być tolerancyjny wobec wszystkich, którzy myślą inaczej, mają inne poglądy, przekonania religijne, wygląd.

 

OBOWIĄZEK OKAZYWANIA SZACUNKU WOBEC INNYCH

Oznacza, że musisz szanować innych ludzi, dorosłych i swoich rówieśników. Nie możesz stosować wobec kogokolwiek przemocy, poniżania drugiego człowieka, nie możesz wyśmiewać innych i obrażać ich, masz obowiązek bronić słabszych.

 

OBOWIĄZEK TROSKI O KULTURĘ SŁOWA

Oznacza, że musisz swoje opinie, poglądy, oceny i sądy wyrażać w sposób kulturalny, bez użycia wulgaryzmów, nie obrażając nikogo.

 

OBOWIĄZEK DOCHOWANIA TAJEMNICY

Oznacza, że musisz zachować w tajemnicy informacje, które przypadkowo trafiły do Ciebie i których nie powinieneś rozpowszechniać.

 

 


       

Współpracujemy z:

UKS Szóstka Elbląg Szkoła z klasą Szkoła bez przemocy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych EFS Wf z klasą Bałtyckie Centrum Nurkowe ' Seawave' w Elblągu Nasz Orlik dziennik elektroniczny RODZINA 500+  OWOCE I WARZYWA W SZKOLE #BE ACTIVE BEZPIECZNIE TU I TAM CHROŃ UŚMIECH KLUB WIEWIÓRKĄ MISTRZOWIE KODOWANIA MLEKO Z KLASĄ MAŁY MISTRZ BANK POLSKI UMIEM PŁYWAĆ TWOJA KREW - MOJE ŻYCIE ŚNIADANIE DAJE MOC CYBERNAUCI GOOD NETWORK LEPSZA SZKOŁA Ogólnopolski program UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Ciekawe projekty:

Baw się w kodowanie !

Profilaktyka Czerniaka

Aktywni Błękitni

Z kulturą na TY

SOC - Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Lekcja o Funduszach Europejskich VI

Świetliczaki na tropie.. zagadek

EkoEmocja