"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie

Godło Polski

Patron szkoły


 
     Patronem naszej szkoły jest Maria Skłodowska-Curie polska fizyczka i chemiczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Passy. W 1891 Maria Skłodowska wyjechała z Królestwa Polskiego do Paryża, by podjąć studia na Sorbonie (w XIX wieku kobiety nie mogły studiować na ziemiach polskich); następnie rozwinęła tam swoją karierę naukową. Była prekursorką nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: rozwinięcie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków – radu i polonu. Z jej inicjatywy prowadzono także badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości.Nagrodą Nobla została wyróżniona po raz pierwszy w 1903 – z fizyki, wraz z mężem Pierre’em Curie i z Henrim Becquerelem, za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości. Po raz drugi została nagrodzona w 1911 – z chemii za odkrycie polonu i radu, wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych. Należy do grona jedynie czterech osób, który otrzymały Nagrodę Nobla więcej niż raz. Wśród nich jest jedną z dwóch, które otrzymały nagrody w różnych dyscyplinach. W tej czwórce jest też jedyną kobietą oraz jedynym uczonym uhonorowanym w dwóch różnych naukach przyrodniczych.Maria Skłodowska-Curie to pierwsza kobieta, która spoczęła w paryskim Panteonie w dowód uznania zasług naukowych.
 
 
                Święto Patrona Szkoły - XI 2019
 
     Z okazji rocznicy urodzin patronki naszej szkoły Marii Skłodowskiej-Curie uczniowie wzięli udział w konkursie literackim, plastycznym i turnieju
 wiedzy. Nagrodzone i wyróżnione prace można oglądać na pokonkursowej wystawie na pierwszym i drugim piętrze w szkole. W turnieju wiedzy brały udział trzyosobowe zespoły z klas 4-8. Wyniki zmagań klas 4-8: pierwsze miejsce 7a, drugie 6b, trzecie 8a i wyróżnienie 6a. Wśród drużyn klas 4 i 5 pierwsze miejsce zajęła klasa 5c, drugie 4a, trzecie 5a.
 

Więcej informacji na stronie szkoły

 

 

15 rzeczy, których na pewno nie wiedzieliście o Marii Skłodowskiej-Curie  - SPRAWDŹ

 

 

 

 

Naszym wkładem w kampanię społeczną upamiętniającą osiągnięcia Marii Skłodowskie- Curie poprzez przesłanie „Radioterapia leczy raka!” był udział w europejskim projekcie filmowym.

 

Jeden z nakręconych przez nas filmów „Do you know…” znalazł się w finale!

 

 

 

 

                                     

Współpracujemy z:

UKS Szóstka Elbląg Szkoła z klasą Szkoła bez przemocy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych EFS Wf z klasą Bałtyckie Centrum Nurkowe ' Seawave' w Elblągu Nasz Orlik dziennik elektroniczny RODZINA 500+  OWOCE I WARZYWA W SZKOLE #BE ACTIVE BEZPIECZNIE TU I TAM CHROŃ UŚMIECH KLUB WIEWIÓRKĄ MISTRZOWIE KODOWANIA MLEKO Z KLASĄ MAŁY MISTRZ BANK POLSKI UMIEM PŁYWAĆ TWOJA KREW - MOJE ŻYCIE ŚNIADANIE DAJE MOC CYBERNAUCI GOOD NETWORK LEPSZA SZKOŁA Ogólnopolski program UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Ciekawe projekty:

Baw się w kodowanie !

Profilaktyka Czerniaka

Aktywni Błękitni

Z kulturą na TY

SOC - Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Lekcja o Funduszach Europejskich VI

Świetliczaki na tropie.. zagadek

EkoEmocja