"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie


Historia


1947/1948 
- Szkoła Podstawowa nr 6 rozpoczęła działalność we wrześniu 1947 roku. Grono nauczycielskie składało się z sześciu osób. Uczniowie uczęszczali do 10 klas (od I do VII). 
- Siedzibą szkoły był przedwojenny budynek przy ulicy Czerniakowskiej 22 (dzisiejsza siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej). 
- Pierwszym kierownikiem szkoły został Pan Zbigniew Krupa. 
1948/1949 
- Do szkoły uczęszczała najliczniejsza klasa w dziejach placówki. Była to klasa VI, która liczyła 53 uczniów. 
- W październiku odbyła się zbiórka uliczna na rzecz szkoły. Zebrane pieniądze wpłacono do PKO na konto Koła Rodzicielskiego 
1949/1950 
- Stanowisko kierownika szkoły objęła Pani Jadwiga Górska. 
- W dokumentach pojawia się pierwsza notatka o szkolnych organizacjach (Związek Harcerstwa Polskiego; Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej; Spółdzielnia Uczniowska; Polski Czerwony Krzyż; Szkolne Koło Odbudowy Warszawy). Prawdopodobnie istniały one już w poprzednim roku szkolnym. 
- Zorganizowano Szkolne Koło Sportowe (SKS) dla uczniów klas V-VII. 
- Wprowadzono obowiązek ukończenia siedmiu klas szkoły podstawowej. 
1950/1947/ 1948 
- Szkoła Podstawowa nr 6 rozpoczęła działalność we wrześniu 1947 roku. Grono nauczycielskie składało się z sześciu osób. Uczniowie uczęszczali do 10 klas (od I do VII). 
- Siedzibą szkoły był przedwojenny budynek przy ulicy Czerniakowskiej 22 (dzisiejsza siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej). 
- Pierwszym kierownikiem szkoły został Pan Zbigniew Krupa. 
1948/1949 
- Do szkoły uczęszczała najliczniejsza klasa w dziejach placówki. Była to klasa VI, która liczyła 53 uczniów. 
- W październiku odbyła się zbiórka uliczna na rzecz szkoły. Zebrane pieniądze wpłacono do PKO na konto Koła Rodzicielskiego 
1949/1950 
- Stanowisko kierownika szkoły objęła Pani Jadwiga Górska. 
- W dokumentach pojawia się pierwsza notatka o szkolnych organizacjach (Związek Harcerstwa Polskiego; Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej; Spółdzielnia Uczniowska; Polski Czerwony Krzyż; Szkolne Koło Odbudowy Warszawy). Prawdopodobnie istniały one już w poprzednim roku szkolnym. 
- Zorganizowano Szkolne Koło Sportowe (SKS) dla uczniów klas V-VII. 
- Wprowadzono obowiązek ukończenia siedmiu klas szkoły podstawowej. 
1950/1947/ 1948 
- Szkoła Podstawowa nr 6 rozpoczęła działalność we wrześniu 1947 roku. Grono nauczycielskie składało się z sześciu osób. Uczniowie uczęszczali do 10 klas (od I do VII). 
- Siedzibą szkoły był przedwojenny budynek przy ulicy Czerniakowskiej 22 (dzisiejsza siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej). 
- Pierwszym kierownikiem szkoły został Pan Zbigniew Krupa. 
1948/1949 
- Do szkoły uczęszczała najliczniejsza klasa w dziejach placówki. Była to klasa VI, która liczyła 53 uczniów. 
- W październiku odbyła się zbiórka uliczna na rzecz szkoły. Zebrane pieniądze wpłacono do PKO na konto Koła Rodzicielskiego 
1949/1950 
- Stanowisko kierownika szkoły objęła Pani Jadwiga Górska. 
- W dokumentach pojawia się pierwsza notatka o szkolnych organizacjach (Związek Harcerstwa Polskiego; Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej; Spółdzielnia Uczniowska; Polski Czerwony Krzyż; Szkolne Koło Odbudowy Warszawy). Prawdopodobnie istniały one już w poprzednim roku szkolnym. 
- Zorganizowano Szkolne Koło Sportowe (SKS) dla uczniów klas V-VII. 
- Wprowadzono obowiązek ukończenia siedmiu klas szkoły podstawowej. 
1950/1947/ 1948 
- Szkoła Podstawowa nr 6 rozpoczęła działalność we wrześniu 1947 roku. Grono nauczycielskie składało się z sześciu osób. Uczniowie uczęszczali do 10 klas (od I do VII). 
- Siedzibą szkoły był przedwojenny budynek przy ulicy Czerniakowskiej 22 (dzisiejsza siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej). 
- Pierwszym kierownikiem szkoły został Pan Zbigniew Krupa. 
1948/ 1949 
- Do szkoły uczęszczała najliczniejsza klasa w dziejach placówki. Była to klasa VI, która liczyła 53 uczniów. 
- W październiku odbyła się zbiórka uliczna na rzecz szkoły. Zebrane pieniądze wpłacono do PKO na konto Koła Rodzicielskiego 
1949/1950 
- Stanowisko kierownika szkoły objęła Pani Jadwiga Górska. 
- W dokumentach pojawia się pierwsza notatka o szkolnych organizacjach (Związek Harcerstwa Polskiego; Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej; Spółdzielnia Uczniowska; Polski Czerwony Krzyż; Szkolne Koło Odbudowy Warszawy). Prawdopodobnie istniały one już w poprzednim roku szkolnym. 
- Zorganizowano Szkolne Koło Sportowe (SKS) dla uczniów klas V-VII. 
- Wprowadzono obowiązek ukończenia siedmiu klas szkoły podstawowej. 
1950/1951 
- W listopadzie 1950 roku kierowniczką szkoły została Pani Magdalena Chylewska. 
- Wprowadzono dzienniczki ucznia. 
1951/1952 
- Stanowisko kierownika szkoły objęła Pani Władysława Błeszyńska. 
- Działalność rozpoczęło Koło Miłośników Przyrody. 
1952/1953 
- Zorganizowano pierwsze kółka pomocy koleżeńskiej. 
- Powstał pierwszy zespół taneczny. 
1953/1954 
- Działalność rozpoczęła Szkolna Kasa Oszczędności (SKO). 
1954/1955 
- Nauczyciele z pomocą uczniów klas VII prowadzili nauczanie analfabetów wśród mieszkańców ulic położonych w rejonie szkoły. 
1955/1956 
- Kierownikiem szkoły została Pani Weronika Winter. 
1956/1957 
- Powstał  pierwszy chór szkolny. 
1957/1958 
- Część uczniów przeszła do otwartej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej 14. 
1958/1959 
- Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. 
1959/1960 
- W styczniu 1960 roku oddano do użytku salę gimnastyczną. 
1960/1961 
- Powstał Samorząd Szkolny (SU). 
- Swoją działalność rozpoczęło koło historyczne. 
1961/1962 
- W wyniku wprowadzenia Ustawy o systemie oświaty i wychowania z dnia 15 lipca 1961 r., szkoła przekształciła się z placówki siedmioklasowej w ośmioklasową. 
- Naukę pobierała największa liczba uczniów w dziejach szkoły 865 uczniów zgromadzonych w 23 klasach. 
1962/1963 
- Z powodu silnych mrozów na przełomie stycznia i lutego zawieszono zajęcia szkolne. 
1969/1970 
- Dyrektorem szkoły została Pani Zofia Chłopecka. 
- Wprowadzono odznakę Wzorowego Ucznia. 
- Założono księgę pochwał, do której wpisywano nazwiska uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu. 
- Wprowadzono rywalizację między klasami o proporzec przechodni. 
1971/1972 
- W czerwcu szkoła obchodziła 25- lecie działalności, w czasie uroczystości szkole nadano imię Marii Skłodowskiej – Curie. Placówka otrzymała także sztandar. 
1975/1976 
- Dyrektorem szkoły został Pan Tadeusz Serowiński. 
- W budynku szkoły rozpoczął się kapitalny remont, który trwał cały rok szkolny. Młodzież naszej szkoły wraz z kadrą pedagogiczną rozdzielono do dwóch szkół: SP 14 i SP 21. 
1976/1977 
- W drugim semestrze założono działkę szkolną. 
1977/1978 
- Wprowadzono dwie soboty wolne od nauki: w kwietniu i maju. 
- Doszły klasy uzawodowione. 
- Powstało boisko szkolne. 
1978/1979 
- Zarządzono likwidację szkoły w budynku przy ulicy Czerniakowskiej 22. 
1979/1980 
- Szkoła kontynuowała działalność w budynku przy ulicy 22 Lipca. 
- W styczniu 1980 roku oddano do użytku sklepik szkolny. 
- Powstało  pierwsze lodowisko. 
- Uroczyście obchodzono Międzynarodowy Rok Dziecka (1980). 
- Zainstalowano oświetlenie boiska. 
- Urządzono harcówkę. 
- Założono kronikę SKS. 
1981/1982 
- Wszystkie soboty ogłoszono dniami wolnymi od nauki. 
- Pracę rozpoczął pedagog szkolny. 
- Wprowadzono ”dzień kolorowy”, co oznaczało, że w wyznaczonym dniu tygodnia uczniowie mogli przyjść do szkoły bez fartuszków. 
- Wprowadzono zeszyty uwag dla każdej klasy. 
1983/1984 
- Rozpoczął pracę radiowęzeł szkolny. 
- Z montażem piosenek i wierszy dla dzieci wystąpili warszawscy aktorzy: Maciej i Damian Damięccy. 
1984/1985 
- Z okazji czterdziestolecia PRL  Samorząd Uczniowski zorganizował sesję popularnonaukową pod hasłem „Dorobek Polski Ludowej w zakresie kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży”. 
- Otwarto Izbę Tradycji Szkoły. 
- Powołano Szkolny Sąd Koleżeński do rozwiązywania konfliktów między uczniami. 
- Gościem szkoły była poetka Danuta Wawiłow. 
1988/1989 
- Opracowano Regulamin Szkoły. 
1989/1990 
- Działalność zakończyło Towarzystwo Polsko-Radzieckie. 
1990/1991 
- Dyrektorem szkoły została Pani Irena Rudniak. 
- Wprowadzono do szkoły lekcje religii. 
- Dnia 25 kwietnia 1991 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic. W związku z tym szkoła, nie zmieniając siedziby, zmieniła adres z ulicy 22 Lipca 4 na aleję Józefa Piłsudskiego 4. 
1991/1992 
- Naukę w szkole rozpoczęła pierwsza klasa integracyjna. 
- Działalność rozpoczęło koło ekologiczne. 
- Uczniowie pierwszy raz uczestniczyli w zajęciach na basenie. 
- Wprowadzono nową  skalę ocen: od 1 do 6. 
1992/1993 
- Uroczyście obchodzono potrójne święto zasłużonego pracownika szkoły, pana konserwatora Władysława Pychnera: 70-te urodziny, 45-lecie pracy i 30-lecie pracy w szkolnictwie. 
- Opracowano Statut Szkoły. 
1993/1994 
- Wprowadzono zajęcia logopedyczne. 
1994/1995 
- Wprowadzono zajęcia rehabilitacyjne. 
1995/1996 
- Szkoła gościła delegację nauczycieli ze Szwecji z Romneby. Rozmawiano o sytuacji dziecka niepełnosprawnego w szkole masowej. 
- W marcu uczennica klasy integracyjnej Katarzyna Tamkun przebywała wraz z grupą dzieci niepełnosprawnych ze wspólnoty „Wiara i światło” w Szwecji na zaproszenie Bernta Eriksona. Dziewczynka wystąpiła tam w przedstawieniu teatralnym. 
1996/1997 
- Szkoła przyłączyła się do akcji Sprzątanie Świata. 
- Koło Ekologiczne zbierało podpisy pod petycją do Sejmu i Senatu, popierającą ustawę o prawach zwierząt. 
1997/1998 
- Uroczyście obchodzono pięćdziesięciolecie szkoły. 
- Pierwszy raz odbył się Bal Prymusów, czyli spotkanie najlepszych uczniów, ich rodziców i nauczycieli. 
- Powołano Rzecznika Praw Ucznia. 
- Otwarto salę rehabilitacyjną. 
1998/1999 
-  Klasy VI po raz pierwszy wyjechały na zajęcia do Szkoły Edukacji Ekologicznej w Piaskach. 
1999/2000 
- Rozpoczęła się reforma oświaty. W wyniku wprowadzonych zmian szkoła stała się sześcioletnią szkołą podstawową. 
- Opracowano Program Wychowawczy Szkoły. 
- Opracowano Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO). 
- W klasach I-III w miejsce ocen cyfrowych wprowadzono noty opisowe. 
2000/2001 
- Opracowano Katalog Praw i Obowiązków Ucznia. 
- Biblioteka szkolna otrzymała nowe przestronne pomieszczenie, co pozwoliło na utworzenie czytelni. 
- Powstał Katalog Praw Nauczyciela. 
- Uczniowie klas szóstych po raz pierwszy pisali testy kompetencji. 
2001/2002 
- We wrześniu 2001 oddano do użytku salę komputerową. 
- Odbyły się warsztaty międzynarodowe. Przybyła na nie młodzież z Litwy, Łotwy i Polski uczyła się, jak: „Efektywnie współdziałać z ludźmi, pobudzać ich kreatywność, przekonywać do realizacji wspólnych celów”. 
2002/2003 
- Placówka otrzymała certyfikat „Szkoły z klasą”. 
2004/2005 
- Uczniowie z Klubu Europejskiego wzięli udział w Forum Szkolnych Klubów Europejskich zorganizowanym przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej. 
2005/2006 
- W szkole zaczęto prowadzić zajęcia  metodą Tomatisa. 
- Powstał Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”. 
- Laureat Konkursu Języka Polskiego.
2006/2007 
- Stanowisko dyrektora szkoły objęła Pani Iwona Ratajczyk - Zyśk. 
- Rozpoczął swą działalność „Uniwersytet dla Rodziców” i Zespół do spraw integracji.
- Laureat Konkursu Matematycznego.
- Szkoła uzyskała pierwszy wynik w mieście ze sprawdzianu po szkole podstawowej.
2007/2008 
- Utworzono klasę z dodatkowymi zajęciami  łyżwiarstwa figurowego. 
- Ujednolicono strój szkolny. 
- Wprowadzono muzykoterapię. 
2008/2009
- Utworzono klasę z dodatkowymi zajęciami z piłki nożnej.
- Utworzono Salę Doswiadczania Świata.
- Powstanie Centrum Multimedialnego w bibliotece szkolnej. 
- Interaktywna wystawa Centrum Nauki Kopernik.
2009/2010
-Trzeci wynik w mieście ze sprawdzianu po szkole podstawowej.
- I międzyszkolna edycja  You Can Dance.
od 2010
- Realizacja innowacji pedagogicznych.
2011/2012
- Powstanie kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”.
2012/2013
- Szkołę odwiedził Premier RP - Donald Tusk.      
- Placówka uzyskała trzeci wynik w mieście ze sprawdzianu po szkole podstawowej. 
2013/2014
- udział w dwuletnim projekcie partnerskim realizowanym w ramach programu Comenius pod hasłem  „Under the same sky” (Pod tym samym niebem)
- II miejsce drużyny chłopców w Turnieju Eliminacyjnym Siatkówki KINDER+SPORT 2015 w Lidzbarku
- niezwykłe zajęcia w przenośnym planetarium Planet Expres
- wizyta gości z krajów partnerskich w ramach programu Comenius
2014/2015
- oddanie do użytku windy dla niepełnosprawnych 
- I miejsce w turnieju siatkarskim „Pożegnanie lata”
- I miejsce w Grze Miejskiej w ramach projektu "Spacer w przeszłość"
- przystąpienie do Siatkarskiego Ośrodka Szkoleniowego. Podpisanie Inauguracyjnego Aktu Akademii SOS
- Szkolna wycieczka do Berlina. Uczniowie odwiedzili Muzeum Natury, Techniki oraz Muzeum Pergamońskie
- pierwsze Mistrzostwa Szkoły w Rummikub
2015/2016
- organizacja festynu z inicjatywy Rady Rodziców „Rodzinny plac zabaw”
- obchody 10-lecia istnienia UKS „Szóstka”

2007-2017

 

2007/2008 

- Utworzono klasę z dodatkowymi zajęciami  łyżwiarstwa figurowego. 

- Ujednolicono strój szkolny. 

- Wprowadzono muzykoterapię. 

2008/2009

- Utworzono klasę z dodatkowymi zajęciami z piłki nożnej.

- Utworzono Salę Doswiadczania Świata.

- Powstanie Centrum Multimedialnego w bibliotece szkolnej. 

- Interaktywna wystawa Centrum Nauki Kopernik.

2009/2010

-Trzeci wynik w mieście ze sprawdzianu po szkole podstawowej.

- I międzyszkolna edycja  You Can Dance.

od 2010

- Realizacja innowacji pedagogicznych.

2011/2012

- Powstanie kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”.

2012/2013

- Szkołę odwiedził Premier RP - Donald Tusk.      

- Placówka uzyskała trzeci wynik w mieście ze sprawdzianu po szkole podstawowej. 

2013/2014

- udział w dwuletnim projekcie partnerskim realizowanym w ramach programu Comenius pod hasłem  „Under the same sky” (Pod tym samym niebem)

- II miejsce drużyny chłopców w Turnieju Eliminacyjnym Siatkówki KINDER+SPORT 2015 w Lidzbarku

- niezwykłe zajęcia w przenośnym planetarium Planet Expres

- wizyta gości z krajów partnerskich w ramach programu Comenius

2014/2015

- oddanie do użytku windy dla niepełnosprawnych 

- I miejsce w turnieju siatkarskim „Pożegnanie lata”

- I miejsce w Grze Miejskiej w ramach projektu "Spacer w przeszłość"

- przystąpienie do Siatkarskiego Ośrodka Szkoleniowego. Podpisanie Inauguracyjnego Aktu Akademii SOS

- Szkolna wycieczka do Berlina. Uczniowie odwiedzili Muzeum Natury, Techniki oraz Muzeum Pergamońskie

- pierwsze Mistrzostwa Szkoły w Rummikub

2015/2016

- organizacja festynu z inicjatywy Rady Rodziców „Rodzinny plac zabaw”

- obchody 10-lecia istnienia UKS „Szóstka”

2016/2017

- nowym dyrektorem zostaje pani Mirosława Dańczyszyn

- udział w akcji Rowerowy Maj

- Fizyka dla smyka

- Pierwsza Edycja Mini Master Szef

- I miejsce w Elbląskiej Grze Miejskiej

- zorganizowanie pikniku "Bezpiecznie tu i tam"

- Udział w Biciu Rekordu w Jednoczesnym Prowadzeniu Resuscytacji Krążeniowo - Oddechowej

- I miejsce w konkursie na "Największego zbieracza złota - 2016" organizator PCK

- udział w akcja "Szlachetna Paczka"

- Akcja "Paczka dla Rodaka i Bohatera na kresach"

- zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Gambii,

- Certyfikat "Wiemy, Jak! Nowe technologie w szkole"

- udział w projekcie "Bitwa o zdrowie"

- Telewizja regionalna wyemitowała materiał o zajęciach w naszej szkole

- udział w projekcie "Easter Traditions and Fantasies

- Tydzień Integracji

- Certyfikat szkoły promującej honorowe oddawanie krwi

- Piknik rodzinny "Czas na zdrowie"

- udział w akcji "Pierwszy dzwonek"

- udział w akcji „Bieg na 6 łap”Ostatnie zdjęcia


       

Ostatnie aktualności

Brzydkie kaczątko
Uczniowie z klasy 3b omówili zdalnie lekturę Hansa Christiana Andersena "Brzydkie…

Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie
Drugiego kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie,  kolor niebieski daje…

Świelicowe inspiracje
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci Kwarantanna jest okresem szczególnie trudnym nie tylko…

więcej »

Współpracujemy z:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Innowacje:

Matematyczne granie - myśl logicznie, licz praktycznie

Urodzeni pod gwiazdami

Let’s speak English