"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie

Godło Polski

Logopeda


mgr Anna Pisarska - Nitka
logopeda,surdotyflopedagog, neurologopeda, terapeuta metodą Tomatisa, rewalidator
 
Pomocą logopedyczną objęci są uczniowie z klas 0-III. Dzieci kwalifikuje się na podstawie badań przesiewowych, komputerowych badań mowy i słuchu. Zajęcia odbywają się bezpośrednio przed lub po lekcjach, w małych grupach 2-4 osobowych. Szkoła posiada bogato wyposażony gabinet w gry i programy komputerowe.Na początku każdego roku szkolnego w ramach Uniwersytetu dla Rodziców (po diagnozie), logopeda organizuje spotkanie informacyjne dla rodziców. W ciągu trwania całorocznej terapii spotyka się również indywidualnie z rodzicami na tzw. konsultacjach logopedycznych. Udziela wskazówek i porad co do dalszej pracy z dzieckiem.  
 
 

 

Terapia wad wymowy czyli korygowanie (usuwanie) zaburzeń wymowy dotyczy następujących wad:


1) Seplenienie (sygmatyzm) – to nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż. Występuje w postaci:

    * Zastępowanie spółgłosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

        - spółgłoski: sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski s, z, c, dz
          np. myszy – mysy, szafa – safa, żaba – zaba, czekolada – cekolada, czapka - capka

        - spółgłoski: s, z, c, dz, i sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski: ś, ź, ć, dź
          np. szafa – śafa, żaba - źaba, czekolada – ćekolada, sałata-śałata, zapałki – źapałki,       

          cebula – ćebula, dzbanek – dźbanek

         - spółgłoski: c, dz, ć, dź, cz, dż – mogą też być zastępowane przez: s, z, ś, ź, sz ;
           np. cebula – sebula, dzbanek – zbanek, ćma – śma, dźwig – źwig, czapka – szapka

     * Brak realizacji głosek - głoski te mogą być również w ogóle nie realizowane przez  

        dziecko:
                      np. szafa – afa, koza – koa,

      * Nieprawidłowa realizacja głosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż -   np. podczas

         artykulacji dziecko wsuwa język między zęby w linii środkowej lub bocznej.


2) Reranie (rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski /r/, przejawia się poprzez:

       * Zastępowanie głoski /r/ innymi głoskami wymawianymi prawidłowo:
          np. rower – jowej, rower – łoweł, rower – dowed, rower – wowew, rower – lowel

       * Opuszczenie głoski /r/
          np. ryba – yba

       * Nieprawidłowa realizacja głoski /r/ - polega na deformacji głoski /r/, czyli tworzeniu

          dźwięku nie występującego w systemie fonetycznym naszego języka. Brzmienie głoski  

          /r/ jest zdeformowane.


3) Kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski /k/ lub jej brak w wymowie

4) Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski /g/ lub jej brak w wymowie

                              
   * Zastępowanie głosek k oraz g odpowiednio głoskami t oraz d:
    np. kura – tura, kino – tino,

   

  *  Opuszczanie głosek k, g:
     np. kura – ura, kino – ino

 

 

5) Mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega na tym, iż osoba nie  

    potrafi wymówić głosek dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np.  

    zamiast b mówi p, zamiast d mówi t  itp.;

    Zaburzeniu pod względem dźwięczności ulegają następujące pary głosek:
    b – p, bi – pi, d – t, g - k, gi - ki, dz - c, dż - cz, dź - ć, w - f, wi - fi, z - s, ż - sz, ź - ś

     np. arbuz - arpus, bitwa - pitwa, daj - taj, granica - kranica, gimnastyka - kimnsastyka,     

     dzbanek - cpanek, dżdżownica - czczownica, dziwny - ciwny, towar - tofar, telewizja -  

     telefisja, wąwóz - fąfós, bagaże - pakasze, przedrzeźniać - przetsześniać


6) Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski /l/, która przejawia się najczęściej:

 

     * Zastępowanie jej głoską /j/ 

        np. lampa – jampa, lalka – jajka, kolano – kojano…

7)  Złożone zaburzenia wymowy – występowanie kilku zaburzeń jednocześnie u jednego

     dziecka.

 

 

Rodzicu!!! 

 

     Aby terapia przynosiła efekty MUSISZ ćwiczyć z dzieckiem codziennie, 3-5 minut, wtedy wzmocnisz i utrwalisz pracę logopedy w domu, a dziecko  wdrożysz do stopniowego pilnowania samemu swojej wymowy. To niewiele!!!! Nauka poprawnej wymowy to tak, jak nauka języka obcego – trzeba dużo powtarzać, by została na zawsze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

METODYKA ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH:

Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy

Ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu poprawnego i zaburzonego brzmienia

Ćwiczenia dotyczące ustawienia narządów mowy, aby uzyskać prawidłowe wybrzmienie

Kontrola wzrokowa ( lustro), kinestetyczna (dotyk) i słuchowa

Ćwiczenia usprawniające wymowę wyćwiczonych głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i mowie potocznej

Ścisła współpraca z domem ucznia i nauczycielami

 

 

ZASADY PRACY:

Praca indywidualna ( przynajmniej w początkowym etapie)

Ćwiczenia prowadzone swobodnie, bez pośpiechu i napięć

Ćwiczenia odpowiednio zaplanowane w czasie

Ćwiczenia zaczynane od głosek najłatwiejszych i najmniej zaburzonych

Wywołane głoski utrwalane przy każdej okazji 

Rozwijanie słuchu fonetyczno – fonematycznego

 

 

 

 

Rodzicu pamiętaj !!!!

 

    Wady wymowy u trzy - czterolatka koryguje się dość szybko. Pięciolatkowi trzeba już poświęcić znacznie więcej czasu. Natomiast dziecko w wieku szkolnym trafiające do logopedy zwykle wymaga dodatkowo reedukacji, gdyż wady mowy są na tyle utrwalone, że rzutują na jego edukację, rozwój intelektualny, funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej!!!

 


       

Współpracujemy z:

UKS Szóstka Elbląg Szkoła z klasą Szkoła bez przemocy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych EFS Wf z klasą Bałtyckie Centrum Nurkowe ' Seawave' w Elblągu Nasz Orlik dziennik elektroniczny RODZINA 500+  OWOCE I WARZYWA W SZKOLE #BE ACTIVE BEZPIECZNIE TU I TAM CHROŃ UŚMIECH KLUB WIEWIÓRKĄ MISTRZOWIE KODOWANIA MLEKO Z KLASĄ MAŁY MISTRZ BANK POLSKI UMIEM PŁYWAĆ TWOJA KREW - MOJE ŻYCIE ŚNIADANIE DAJE MOC CYBERNAUCI GOOD NETWORK LEPSZA SZKOŁA Ogólnopolski program UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Ciekawe projekty:

Baw się w kodowanie !

Profilaktyka Czerniaka

Aktywni Błękitni

Z kulturą na TY

SOC - Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Lekcja o Funduszach Europejskich VI

Świetliczaki na tropie.. zagadek

EkoEmocja