"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie


Logopeda


mgr Anna Pisarska - Nitka
logopeda,surdotyflopedagog, neurologopeda, terapeuta metodą Tomatisa, rewalidator
 
Pomocą logopedyczną objęci są uczniowie z klas 0-III. Dzieci kwalifikuje się na podstawie badań przesiewowych, komputerowych badań mowy i słuchu. Zajęcia odbywają się bezpośrednio przed lub po lekcjach, w małych grupach 2-4 osobowych. Szkoła posiada bogato wyposażony gabinet w gry i programy komputerowe.Na początku każdego roku szkolnego w ramach Uniwersytetu dla Rodziców (po diagnozie), logopeda organizuje spotkanie informacyjne dla rodziców. W ciągu trwania całorocznej terapii spotyka się również indywidualnie z rodzicami na tzw. konsultacjach logopedycznych. Udziela wskazówek i porad co do dalszej pracy z dzieckiem.  
 
 

 

Terapia wad wymowy czyli korygowanie (usuwanie) zaburzeń wymowy dotyczy następujących wad:


1) Seplenienie (sygmatyzm) – to nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż. Występuje w postaci:

    * Zastępowanie spółgłosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

        - spółgłoski: sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski s, z, c, dz
          np. myszy – mysy, szafa – safa, żaba – zaba, czekolada – cekolada, czapka - capka

        - spółgłoski: s, z, c, dz, i sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski: ś, ź, ć, dź
          np. szafa – śafa, żaba - źaba, czekolada – ćekolada, sałata-śałata, zapałki – źapałki,       

          cebula – ćebula, dzbanek – dźbanek

         - spółgłoski: c, dz, ć, dź, cz, dż – mogą też być zastępowane przez: s, z, ś, ź, sz ;
           np. cebula – sebula, dzbanek – zbanek, ćma – śma, dźwig – źwig, czapka – szapka

     * Brak realizacji głosek - głoski te mogą być również w ogóle nie realizowane przez  

        dziecko:
                      np. szafa – afa, koza – koa,

      * Nieprawidłowa realizacja głosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż -   np. podczas

         artykulacji dziecko wsuwa język między zęby w linii środkowej lub bocznej.


2) Reranie (rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski /r/, przejawia się poprzez:

       * Zastępowanie głoski /r/ innymi głoskami wymawianymi prawidłowo:
          np. rower – jowej, rower – łoweł, rower – dowed, rower – wowew, rower – lowel

       * Opuszczenie głoski /r/
          np. ryba – yba

       * Nieprawidłowa realizacja głoski /r/ - polega na deformacji głoski /r/, czyli tworzeniu

          dźwięku nie występującego w systemie fonetycznym naszego języka. Brzmienie głoski  

          /r/ jest zdeformowane.


3) Kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski /k/ lub jej brak w wymowie

4) Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski /g/ lub jej brak w wymowie

                              
   * Zastępowanie głosek k oraz g odpowiednio głoskami t oraz d:
    np. kura – tura, kino – tino,

   

  *  Opuszczanie głosek k, g:
     np. kura – ura, kino – ino

 

 

5) Mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega na tym, iż osoba nie  

    potrafi wymówić głosek dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np.  

    zamiast b mówi p, zamiast d mówi t  itp.;

    Zaburzeniu pod względem dźwięczności ulegają następujące pary głosek:
    b – p, bi – pi, d – t, g - k, gi - ki, dz - c, dż - cz, dź - ć, w - f, wi - fi, z - s, ż - sz, ź - ś

     np. arbuz - arpus, bitwa - pitwa, daj - taj, granica - kranica, gimnastyka - kimnsastyka,     

     dzbanek - cpanek, dżdżownica - czczownica, dziwny - ciwny, towar - tofar, telewizja -  

     telefisja, wąwóz - fąfós, bagaże - pakasze, przedrzeźniać - przetsześniać


6) Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski /l/, która przejawia się najczęściej:

 

     * Zastępowanie jej głoską /j/ 

        np. lampa – jampa, lalka – jajka, kolano – kojano…

7)  Złożone zaburzenia wymowy – występowanie kilku zaburzeń jednocześnie u jednego

     dziecka.

 

 

Rodzicu!!! 

 

     Aby terapia przynosiła efekty MUSISZ ćwiczyć z dzieckiem codziennie, 3-5 minut, wtedy wzmocnisz i utrwalisz pracę logopedy w domu, a dziecko  wdrożysz do stopniowego pilnowania samemu swojej wymowy. To niewiele!!!! Nauka poprawnej wymowy to tak, jak nauka języka obcego – trzeba dużo powtarzać, by została na zawsze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

METODYKA ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH:

Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy

Ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu poprawnego i zaburzonego brzmienia

Ćwiczenia dotyczące ustawienia narządów mowy, aby uzyskać prawidłowe wybrzmienie

Kontrola wzrokowa ( lustro), kinestetyczna (dotyk) i słuchowa

Ćwiczenia usprawniające wymowę wyćwiczonych głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i mowie potocznej

Ścisła współpraca z domem ucznia i nauczycielami

 

 

ZASADY PRACY:

Praca indywidualna ( przynajmniej w początkowym etapie)

Ćwiczenia prowadzone swobodnie, bez pośpiechu i napięć

Ćwiczenia odpowiednio zaplanowane w czasie

Ćwiczenia zaczynane od głosek najłatwiejszych i najmniej zaburzonych

Wywołane głoski utrwalane przy każdej okazji 

Rozwijanie słuchu fonetyczno – fonematycznego

 

 

 

 

Rodzicu pamiętaj !!!!

 

    Wady wymowy u trzy - czterolatka koryguje się dość szybko. Pięciolatkowi trzeba już poświęcić znacznie więcej czasu. Natomiast dziecko w wieku szkolnym trafiające do logopedy zwykle wymaga dodatkowo reedukacji, gdyż wady mowy są na tyle utrwalone, że rzutują na jego edukację, rozwój intelektualny, funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej!!!

 
 
Linki do ciekawych gier i ćwiczeń logopedycznych:


Ostatnie zdjęcia


       

Ostatnie aktualności

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Prawie każdemu luty kojarzy się ze świętem zakochanych. Niewiele osób wie,…

Robimy pyszne zdrowe kanapki
Klasa 1a podjęła wielkie wyzwanie pod hasłem „Robimy pyszne zdrowe kanapki”.…

Pasowanie na czytelnika
19 lutego do grona czytelników biblioteki szkolnej dołączyła klasa 1a. Był…

więcej »

Współpracujemy z:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Innowacje:

Matematyczne granie - myśl logicznie, licz praktycznie

Urodzeni pod gwiazdami

Let’s speak English