"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie


Gimnastyka korekcyjna


  W naszej szkole zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywają się nieodpłatnie. Są prowadzone bezpośrednio przed lub po zajęciach lekcyjnych we wszystkich klasach I-III dla uczniów z wadami postawy, z obniżeniem ogólnej sprawności i dla niektórych uczniów z przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia. Również zorganizowane są dodatkowe zajęcia dla dzieci ze skoliozami i wadami kończyn dolnych.
Ćwiczenia prowadzi p. Anna Krajewska. Naboru do grup dokonuje się na podstawie badania bilansowego sześciolatka, skierowania lekarskiego i badań przeprowadzonych przez prowadzącą zajęcia.
 
CELE GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
 • kształtowanie odruchu poprawnej postawy ciała,
 • zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wydłużenie, skrócenie czy wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych,
 • doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy,
 • poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka- poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.
 
Cel ten osiąga się poprzez:
 • wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego,
 • wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo-więzadłowej kręgosłupa po uprzednim usunięciu dystonii mięśniowej,
 • wdrożenie do rekreacji ruchowej,
 • opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wada,
 • świadome uczestnictwo dziecka na zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
 


Ostatnie zdjęcia


       

Ostatnie aktualności

Z Kulturą na Ty
Dnia 08.10.2019 w świetlicy szkolnej odbyły się drugie zajęcia z cyklu…

CODEWEEK
Pierwsze zajęcia z elementami kodowania już za nami, ale przed nami…

Kodowanie na dywanie - klasa 1a
Klasa 1a rozpoczyna zabawę w pierwszym tygodniu Coodeweek od układania wg…

więcej »

Współpracujemy z:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Innowacje:

Matematyczne granie - myśl logicznie, licz praktycznie

Urodzeni pod gwiazdami

Let’s speak English