"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie


Gimnastyka korekcyjna


  W naszej szkole zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywają się nieodpłatnie. Są prowadzone bezpośrednio przed lub po zajęciach lekcyjnych we wszystkich klasach I-III dla uczniów z wadami postawy, z obniżeniem ogólnej sprawności i dla niektórych uczniów z przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia. Również zorganizowane są dodatkowe zajęcia dla dzieci ze skoliozami i wadami kończyn dolnych.
Ćwiczenia prowadzi p. Anna Krajewska. Naboru do grup dokonuje się na podstawie badania bilansowego sześciolatka, skierowania lekarskiego i badań przeprowadzonych przez prowadzącą zajęcia.
 
CELE GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
 • kształtowanie odruchu poprawnej postawy ciała,
 • zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wydłużenie, skrócenie czy wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych,
 • doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy,
 • poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka- poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.
 
Cel ten osiąga się poprzez:
 • wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego,
 • wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo-więzadłowej kręgosłupa po uprzednim usunięciu dystonii mięśniowej,
 • wdrożenie do rekreacji ruchowej,
 • opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wada,
 • świadome uczestnictwo dziecka na zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
 


Ostatnie zdjęcia


       

Ostatnie aktualności

Płatność za obiady
Od stycznia odpłatność za obiady będzie można dokonywać również przelewem na konto bankowe. Dane do…

Turniej układania puzzli
W poniedziałek 13-go stycznia wręczono nagrody zwycięzcom "Turnieju ukladania puzzli" na…

Wizyta klasy 7a w Urzędzie Miasta
  Dzisiaj klasa 7a odwiedziła Urząd Miasta w Elblągu. Uczniowie mieli okazję…

więcej »

Współpracujemy z:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Innowacje:

Matematyczne granie - myśl logicznie, licz praktycznie

Urodzeni pod gwiazdami

Let’s speak English