"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie

Godło PolskiStypendia szkolne 2020 2020-09-04 16:33:14

Drodzy Państwo!

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów, u których dochód w rodzinie nie przekracza 528,00 zł. netto na osobę. Wniosek o przyznanie stypendium składa rodzic/opiekun prawny w terminie nieprzekraczalnym do 15 września 2020 r.

Druki wniosków można pobrać:

 • ze strony internetowej szkoły WNIOSEK
 • z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej www.eped.pl moduł Stypendia
 • z serwisu Biuletyn Informacji Publicznej www.um-elblag.samorzady.pl
 • w zakładce: Załatwianie spraw, Karty Usług, wnioski, Departament Edukacji.

Wypełnione wnioski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

 • dokładność ich wypełnienia,
 • czytelność pisma,
 • umieszczenie w wyznaczonych miejscach podpisów,
 • kompletność dołączanych dokumentów świadczących o dochodach (ksero), zgodnie z objaśnieniami zawartymi na ostatniej stronie wniosku.

 

Należy włożyć spięte spinaczem do koszulki i pozostawić w szkole w wyznaczonym do tego celu pojemniku. W razie pytań i wątpliwości należy się kontaktować  telefonicznie z pedagogiem szkolnym pod numerem telefonu 55 6258508


       

Współpracujemy z:

UKS Szóstka Elbląg Szkoła z klasą Szkoła bez przemocy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych EFS Wf z klasą Bałtyckie Centrum Nurkowe ' Seawave' w Elblągu Nasz Orlik dziennik elektroniczny RODZINA 500+  OWOCE I WARZYWA W SZKOLE #BE ACTIVE BEZPIECZNIE TU I TAM CHROŃ UŚMIECH KLUB WIEWIÓRKĄ MISTRZOWIE KODOWANIA MLEKO Z KLASĄ MAŁY MISTRZ BANK POLSKI UMIEM PŁYWAĆ TWOJA KREW - MOJE ŻYCIE ŚNIADANIE DAJE MOC CYBERNAUCI GOOD NETWORK LEPSZA SZKOŁA Ogólnopolski program UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Ciekawe projekty:

Baw się w kodowanie !

Profilaktyka Czerniaka

Aktywni Błękitni

Z kulturą na TY

SOC - Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Lekcja o Funduszach Europejskich VI

Świetliczaki na tropie.. zagadek

EkoEmocja