"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie
Półzimowisko z Czwóreczką 2020-01-09 17:52:11

Szanowni Państwo,

w Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu w okresie ferii zimowych w ramach wypoczynku zimowego dzieci zostanie zorganizowane półzimowisko z podziałem na dwa pięciodniowe turnusy:

I turnus:  20.01.2020 r. - 24.01.2020r.

II turnus: 27.01.2020 r. - 31.01.2020r.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach od 7:00 do16:00.

Koszt na jedno dziecko za jeden turnus tygodniowy wynosi 250.00 zł, natomiast dzieciom kierowanym przez MOPS koszty wyżywienia w kwocie 50.00 zł za turnus pokrywa wymieniona instytucja.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej
w Elblągu z dnia 30 XII 2013 r. wprowadzającą na terenie Gminy Miasto Elbląg Program „Karta Dużej Rodziny” uczestnicy programu wnoszą opłatę całkowitą za wyżywienie
i zgodnie z zapisem wymienionej Uchwały otrzymują 20% zniżki od pozostałych kosztów, zatem pełna odpłatność wynosi 210.00 zł.

Po kartę na półzimowisko można przyjść do pani intendentki (stołówka szkolna)  w godz. 8:00 – 14:00.

 

Program półzimowiska.

Poniedziałek

 1. Spotkanie z przedstawicielem WORD lubPolicji. Pogadanka – normy i zasady zachowania na półzimowisku (BHP). Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Bezpieczeństwo podczas wyjść.
 2. Warsztaty survivalowe prowadzone przez firmę „North – East Survival” rozwijające problematykę przetrwania (rozpalanie i utrzymanie ognia), historia kartografii, odnajdowanie punktów w terenie, posługiwanie się mapą.

Wtorek

 1. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej – warsztaty wzbogacające wiadomości dzieci dotyczące zwierząt pozostających na zimę w Polsce oraz sposobów ich dokarmiania.
 2. Warsztaty artystyczno - edukacyjne - wykonanie karmników - kreatywna zabawa, wykonanie niepowtarzalnych „dzieł sztuki”. Zajęcia poszerzające wiedzę, rozwijające zmysł estetyczny i kształtujące wrażliwość na potrzeby zwierząt.

Środa

 1. Wycieczka autokarowa do Eksperymentu w Gdyni (trzy grupy)– zajęcia edukacyjne, zwiedzanie wystawy.
 2. Gra francuska-integracja uczestników półzimowiska.

Czwartek

 1. Warmińsko - Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły
  w Elblągu.
   Zajęcia w formie podchodów pogłębiające wiedzę o swoim mieście (Stare Miasto w Elblągu) oraz doskonalące umiejętności praktyczne (współpraca
  w grupie, logiczne i twórcze myślenie, orientacja w przestrzeni).
 2. Mam talent-pokaz talentów uczestników półzimowiska (prezentacja talentów, rozdanie nagród).

Piątek

 1. Wyjście do kina „Światowid”.
 2. Podsumowanie półzimowiska(rozdanie dyplomów i upominków).

 

*Kierownik półzimowiska zastrzega sobie prawo zmiany programu.

 


Ostatnie zdjęcia


       

Współpracujemy z:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Innowacje:

Z kulturą na TY

Nie hejtuję- reaguję

Mali detektywi

Matematyka z klasą

Każdy z nas jest inny, równy i wyjątkowy